ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4633798PDFಲಾಲಅಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರಬಾಡಿಗೆದಾರ2549006/06/2001