ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
46ಬಿ114129PDF(ಶರೀಫಾ ಹುನಗುಂದ)ಸಲೀಮ ಶರೀಪಸಾಬ ಹುನಗುಂದಬಾಡಿಗೆದಾರ10223ಎನ್‌270023/10/2000